Om coaching sies det at du:

  1. utvikler din selvinnsikt og selvtillit

  2. hjelper deg i å fokusere på mål og oppnå dem

  3. lærer deg å prioritere, utvikle strategier og fullføre prosjekter og mål

  4. utvikler dine lederegenskaper både overfor deg selv og i samspill med andre

  5. skaper målrettede løsninger på problemer

  6. motiverer til endring

  7. utvikler dine kommunikasjonsferdigheter

  8. bedrer evnen til å møte utfordringer

  9. kan skape bedre balanse mellom jobb, familie og fritid


Hentet fra Norsk Coach Akademis nettside.

Coaching