Som gestaltterapeut jobber jeg med deg og det du bringer med deg inn i rommet. Det som skjer mellom oss eller i deg og meg nå, det kan vi jobbe med. Som oftest kommer de utfordringene du har i eget liv til uttrykk i møtet med meg som terapeut. Jeg er med andre ord ingen nøytral part i samarbeidet.


Vi vier oppmerksomhet til det som skjer her og nå i tanker, følelser og kropp. Alle elementene gir oss signaler og informasjon som er like viktige i arbeidet med de utfordringer vi står overfor og er kilder til økt bevissthet.


Vi kan snakke sammen om det som er og skjer. Vi kan også tegne, visualisere eller sortere tanker og følelser i det jeg kaller sorteringsstolen, eller projeksjonsstol som mange kaller den. Måten vi jobber på blir til etterhvert som vi ser hva som passer deg best.


Typiske temaer for arbeidet er:


                                   

Søvnmangel

Utbrenthet

Avvisning

Veivalg

Utforske egne behov

Parforhold

Barnløshet


Mitt mål er at klientene skal kunne leve med utfordringene i stedet for mot dem. Jeg ønsker at klientene skal komme seg videre i livet med nye erkjennelser om seg selv, ny viten som kan brukes som ressurser i stedet for å bli gjemt bort som skam eller noe uønsket. Noen mønstre trenger vi å si farvel til. Når vi erkjenner hvem vi er og problemene våre, kan vi også ta et ansvarlig valg om vi vil fortsette som før eller endre adferd.


Temaet barnløshet er stort for den det gjelder - også når man velger det selv. Jeg samarbeider med Klinikk Fjeld (akupunktur og homeopati) i de tilfellene der klienter ønsker støttebehandling i forsøket på å bli gravid.

 

Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF)

Som praktiserende gestaltterapeut er jeg medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF), hvor et av kriteriene for medlemskap er at jeg følger foreningens etiske retningslinjer. Retningslinjene stiller blant annet krav om at medlemmene går jevnlig i veiledning hos en godkjent veileder og at taushetsplikt etterleves.  Klienter som mener jeg ikke følger foreningens regler for etikk, kan rette en skriftlig klage til foreningens styre.


Jeg har vært aktiv i ulike utvalg i foreningen i til sammen 11 år.

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi som er basert på eksistensiell og fenomenologisk filosofi i tillegg til gestaltpsykologi.


Gestaltterapien ble grunnlagt av Laura og Fritz Perls sammen med Paul Goodman på 50-60 tallet i USA.


Kierkegaard om hjelpekunst:


«At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.»


Søren Kierkegaard (1813–55)

Uro

Angst

Tungsinn

Depresjon

Sorg

Konflikter

Adferdsendring

Slik jobber jeg som terapeut