Om meg

Hva tror jeg på?


Jeg tror at alle har en kraft i seg - alle kan!


I arbeidet med oss selv avdekker vi ofte sider vi ikke liker, eller vil vedstå oss. Jeg liker å tenke at dette er ressurser vi kan utnytte i stedet for å motarbeide! Slike egenskaper trenger noen ganger å justeres, slik at vi kan bruke dem konstruktivt. På denne måten utvider vi oss selv i stedet for å begrense oss.


Tenk bare på hvilken skaperkraft det bor i ungdommen som tagget ned husveggen der du bor! Hvordan kan den kraften komme til uttrykk på en annen måte?


Og hva med barnet som oftest protesterer og vil gjøre ting på sin måte - for en viljekraft! Hva kan den brukes til?


Når du blir eldre, hvordan forholder du deg til det å bli gammel? Hvem er du da? Hva vil du? Hva trenger du?


Hvordan gjøre livet du har meningsfylt når du lider av kronisk sykdom?


Jeg søker å bidra til menneskers økte bevissthet om seg selv gjennom erkjennelse av væremåter, egenskaper, behov og problemer. Slik økt innsikt gir oss muligheten til å se at vi kan velge i stedet for å handle ubevisst. På den måten kan vi velge å ta ansvar for eget liv, og ikke tenke at andre må redde meg, eller at det er andres skyld at jeg er som jeg er og gjør som jeg gjør.


Målet er å kunne gå videre i livet med økt anerkjennelse av egne behov og ressurser - leve med egenskaper i stedet for å søke å forandre - men også si farvel til egenskaper som ikke lenger er nødvendige å holde på.


Jeg vet hvordan det er å ikke tro på seg selv, ikke tørre å ta plass slik jeg egentlig er. Jeg vet mye om hvordan vi mennesker kan skape en væremåte, stil, image, som gjør oss tryggere i samvær med andre. Jeg vet også mye om hvordan en slik måte å være på både fremmer og hemmer.


Mitt viktigste fokus er selve menneskemøtet - det som er og skjer når vi møtes. Å bli sett og hørt med respekt og tillit er vel noe av det mest grunnleggende i en fruktbar relasjon.

Ada E. Haugerud Lofstad


Født 1961

Diplomøkonom fra BI

Reg. Gestaltterapeut (MNGF)


Utdannelse og jobb

Jeg har jobbet i norsk næringsliv i 26 år, hovedsaklig innen bank, finans, shipping og eiendom.  Jeg har for det meste vært fast ansatt men har også jobbet som innleid konsulent.


I 1994 startet jeg utdannelsen ved Norsk Gestaltinstitutt og fullførte til sammen 6 års studier (grunnutdanning, etterutdanning og gestalt i organsísasjoner) i 2000.


Våren 2015 fullførte jeg en 2-årig veilederutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt.


I 1997 etablerte jeg privat praksis som gestaltterapeut. Denne virksomheten har jeg hatt parallelt med arbeidet som bedriftskonsulent, inntil jeg i 2009 besluttet å arbeide som terapeut på heltid.


Jeg har hatt verv i foreningens Faglig Etisk Råd hvor jeg har jobbet i 8 år, og har fortsatt enkeltoppdrag for rådet.

I tillegg har jeg arbeidet for foreningens valgkomité i 3 år.


Interesser

Jeg er opptatt av hva kosthold gjør med oss. Jo renere mat desto bedre.


Jeg har etterhvert skjønt at fysisk aktivitet er godt for velværet, også det mentale.


Barn gir meg stadig viktige utfordringer. I erkjennelsen av at jeg er en rollemodell for mitt eget barn, tenker jeg det er viktig at jeg reflekterer over hva jeg står for og hvordan jeg vil være mot meg selv og andre. Barn gjør meg ydmyk og takknemlig over å bli minnet om at vi alle har vært helt uskyldige og rene. Alle har vi på hatt følelsen av å være en selvfølge og at vi hadde en helt naturlig plass i denne verden!