VeiledningJeg tar imot gestaltterapeuter, helsepersonell og ansatte med lederansvar som ønsker å utforske og reflektere over egen praksis for å øke egen bevissthet og utvikle sin kompetanse i utøvelsen av sin profesjon.


Veiledning på gestaltterapeutisk grunnlag er en pedagogisk metode hvor den som blir veiledet øker sin mestringskompetanse gjennom egen erfaring og oppdagelse. I en typisk veiledningssituasjon vil vi kunne oppleve både veiledning, undervisning, råd og støtte.


Læringssynet i gestaltveiledning er

- helhetlig (kropp, følelser og tanker)

- sosiokulturelt (når andre sier noe, tenker jeg)

  1. -konstruktivistisk (kobler på det jeg hører og erfarer til det jeg kan fra før og/eller ommøblerer det jeg kan).


Jeg er utdannet veileder ved Norsk Gestaltinstitutt AS i Oslo gjennom en to-årig utdannelse.